Loading...
Käyttöehdot2018-05-08T12:29:31+00:00

KÄYTTÖEHDOT

Voimassa 8.5.2018 alkaen toistaiseksi.

Käyttöehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse info@johtajatarinat.fi tai puhelimitse +358 (0) 40 5705051

Käyttämällä www.johtajatarinat.fi -verkkosivua ja julkaisemalla sisältöjä verkkosivulla hyväksyt nämä ehdot, joten pyydämme sinua huolellisesti tutustumaan näihin ehtoihin ennen palvelun käyttöä ja sisältöjen julkaisua.

Taustaa

Www.johtajatarinat.fi -verkkosivu on yrityspäättäjille suunnattu media, jonka tavoitteena on jakaa näkemyksiä ja kokemuksia mahdollistavasta johtajuudesta. Näitä käyttöehtoja sovelletaan sisällön tuottamiseen ja julkaisuun verkkosivulla sekä verkkosivun ja sen sisältämien aineistojen käyttöön. Käyttämällä verkkosivua ja antamalla siihen sisältöä sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa versiota näistä ehdoista.

Käyttöehtojen päivittäminen

Näihin käyttöehtoihin ja verkkosivuun voidaan tehdä muutoksia. Olennaisista muutoksista tiedoitetaan verkkosivuilla ja/tai sähköpostitse. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen tai palvelun muuttamisen jälkeen sinun katsotaan hyväksyneen muutokset ja sitoutuneen noudattamaan muutoksia. Mikäli et hyväksy muutoksia palveluun tai ehtoihin, sinun tulisi pidättyä palvelun käytöstä.

Verkkosivun käyttäminen

Verkkosivulla julkaistut sisällöt, kuten kirjoitukset, kuvat, videot ja graafiset elementit, ovat tekijänoikeudella ja mahdollisesti muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja aineistoja, joiden oikeudet omistaa verkkosivun ylläpitäjä tai sisältöjen antajat. Sinulla ei ole lupaa kopioida, edelleenlevittää tai muutoin julkaista palvelun sisältöjä ilman aineiston tekijänoikeuden haltijan etukäteistä lupaa. Voit kuitenkin linkittää palvelun julkaisuja omille sivustoillesi hyvien tapojen mukaisesti. Mikäli kommentoit muiden julkaisuja, tee se hyvien tapojen mukaisesti rikkomatta lakeja ja muiden oikeuksia.

Johtajatarinat -haastattelusisällöt

Johtajatarinat syntyvät henkilökohtaisten haastattelujen kautta. Mikäli haastateltavan aineisto sisältää kolmannen osapuolen aineistoja, hän vastaa siitä, että aineiston julkaisua varten on saatu tarkoituksenmukainen käyttöoikeus ja tekijänoikeuden haltijan tiedot ilmoitetaan asianmukaisesti.

Haastatellun hyväksyttyä haastattelun pohjalta kirjoitetun Johtajatarina -tekstin, verkkosivun ylläpitäjä omistaa oikeudet kyseiseen aineistoon, mutta hyvien tapojen mukaisesti verkkosivun ylläpitäjä on velvollinen poistamaan haastatellun tekstin pois sivulta, hänen niin pyytäessä. Haastateltu saa käyttää, julkaista, linkittää, muokata ja kopioida kyseistä tekstiä omissa kanavissa hyvien tapojen mukaisesti. Verkkosivun ylläpitäjä yksin päättää siitä, julkaistaanko tuotettua sisältöä palvelussa tai ei ja milloin sisältö julkaistaan. Ylläpitäjällä on myös oikeus poistaa tai rajoittaa jo julkaistua sisältöä. Verkkosivun ylläpitäjän on oikeus edelleen luovuttaa nämä oikeudet liiketoimintakaupan yhteydessä.

Sisältöjen ja tietojen oikeellisuus

Verkkosivustolla julkaistuun sisältöön ei anneta mitään takuuta niiden oikeellisuudesta tai soveltuvuudesta käyttötarkoituksiisi. Sisältöjä ei tule missään tilanteessa katsoa juridiseksi, lääketieteelliseksi, taloudelliseksi tai miksikään muuksi neuvonannoksi.

Vastuunrajaus

Verkkosivu on sen käytössäsi “sellaisena kuin se on” ehdolla. Käytät sivun sisältöä omalla vastuullasi ja riskilläsi. Haastattelupohjaisten johtajatarinoiden lisäksi verkkosivustolla linkitetään eri alojen asiantuntijoiden ja yritysten tuottamiin sisältöihin. Verkkosivusto ei vastaa näistä linkitetyistä sivustoista, joten avaat ja käytät näitä verkkosivustoja omalla riskilläsi.

Verkkosivun ylläpitäjä ei vastaa mistään välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta taikka hallinnollisista seuraamuksista joita saattaa seurata palvelun käytöstä tai sen käytön estosta. Näitä vastuunrajauksia sovelletaan siinä laajuudessa, kuin sovellettavan pakottavan lain säännökset sen sallii.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Verkkosivun käyttöön ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.