Jokaiselle merkityksellistä työtä

Tarinan takana: Marika Nikkinen, Business Coach, Telia Oyj 

Telialla henkilöstö käy läpi itsensä johtamiseen liittyviä valmennuksia, joista yksi on Values in Action. Valmennuksessa mennään pintaa syvemmälle omaan arvomaailmaan – oivalletaan, itketään ja nauretaan. Business Coach ja valmentaja Marika Nikkinen kertoo valmennusten käytännön toteutuksesta ja siitä miksi Telialla panostetaan työntekijöiden arvojen ja merkityksellisyyden valmentamiseen. Lisäksi kurkistamme siihen, miten itseohjautuvaa organisaatiota tuetaan ja miten henkilöstöä voi tukea coachingin avulla.

Mitkä olivat teidän lähtökohtanne toteuttaa arvoihin ja merkityksellisyyteen liittyviä valmennuksia?

Telia konsernin strategiasta on lähtöisin tavoite, että jokainen työntekijä tekisi itselleen merkityksellistä työtä. Koko konsernimme toimitusjohtaja Johan Dennelind korostaa sitä, että työntekijät ovat Telian tärkein pääoma ja siksi heidän kehittymiseensä halutaan panostaa.

Ensimmäisiä askeleita työntekijöiden itsensä johtamisen tukemisessa on ollut linkittää työntekijöiden henkilökohtaiset arvot ja Telian arvot keskenään. Tämän vuoksi, alkuvuodesta 2017 lähtien, Telian työntekijöille on tarjottu mahdollisuus osallistua Values in Action valmennuksiin, joissa mennään syvemmälle omaan arvomaailmaan.

”Tavoitteena on, että jokainen työntekijä on oikeassa tehtävässä.”

Telian tahtotila valmennusten myötä on, että työntekijöiden itsetuntemus paranee ja he tunnistavat mikä heille on merkityksellistä. Valmennusten avulla jokainen osallistuja voi arvioida omien arvojen toteutumista työtehtävässään ja -ympäristössään.

Tavoitteena on, että jokainen työntekijä on oikeassa tehtävässä. Tämä on tärkeää sekä työntekijälle että Telialle. Tutkimusten mukaan omien arvojen vastainen ja merkityksetön työ johtaa pidemmällä tähtäimellä työuupumukseen.

Miten valmennuksia toteutetaan?

Valmennuksia tarjotaan kaikille Telian työntekijöille ja se on täysin vapaaehtoinen. Suomessa yli puolet koko henkilöstöstä on käynyt läpi valmennuksen tällä hetkellä. Valmennuksissa hyödynnetään Values Tree -työkalua ja maakohtaiset valmennustiimit vastaavat valmennusten järjestämisestä.

Puolenpäivän valmennus rakentuu kolmesta näkökulmasta, joiden parissa työskennellään sekä pareittain että pienryhmissä:

  1. Henkilökohtaiset arvot
  2. Telian arvot
  3. Henkilökohtaisten arvojen ja Telian arvojen yhdistäminen

”Keskustelu omista arvoista lisää valtavasti ymmärrystä omasta itsestään ja lisää itsetuntemusta.”

Ensimmäisessä osiossa keskustelemme siitä mikä on elämässä tärkeää ja mistä omat arvot kumpuavat. Arvot peilaavat tavallaan taaksepäin elämäämme – missä ympäristössä, kulttuurissa ja yhteiskunnassa olemme kasvaneet. Keskustelu omista arvoista lisää valtavasti ymmärrystä omasta itsestään ja lisää itsetuntemusta.

Toisessa osiossa avaamme Telian arvoja syvemmin ja pohdimme yhdessä mitä ne tarkoittavat. Keskustelemme miten Telian arvot tällä hetkellä toteutuvat ja millainen olisi unelmatilanne arvojen toteutumisen osalta.

Kolmannessa osiossa tarkastelemme linkittyvätkö omat henkilökohtaiset arvot Telian arvoihin. Lisäksi keskustelemme siitä, miten jokainen voi omassa työssään toteuttaa arvojaan ja miten työskentelyä voi jatkaa valmennuksen jälkeen.

Miten Telialaiset ovat suhtautuneet valmennukseen?

Palaute valmennuksista on ollut erinomaista. Valmennus on auttanut monia ymmärtämään omia arvojaan syvällisemmin ja antanut lähtölaukauksen jatkopohdinnalle siitä, miten omat arvot toteutuvat nykyisessä työtehtävässä.

Valmennus on ollut useimmille myös iso kokemus. Siellä tullaan kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi inhimillisenä ihmisenä. Omiin arvoihin liittyvä tarinat lisäävät avoimuutta ja luottamusta kollegojen välillä. Työntekijät tutustuvat toisiinsa syvemmin ja uudella tavalla.

Miten tästä eteenpäin?

Telialla työntekijöille tarjotaan erilaisia valmennuksia ja työkaluja oman itsetuntemuksen kehittämiseen. Seuraava askeleemme on auttaa ihmisiä rakentamaan omaa visiota sen pohjalta mikä on heille merkityksellistä omassa elämässä Purpose in Action valmennusten avulla.

Telia haluaa tukea ihmisiä oman itsensä löytämisessä ja itsetuntemuksen lisäämisessä. Konserni ohjaa eri maita yhteisellä strategialla ja sen myötä myös valmennukset toteutetaan samoilla konsepteilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Huolimatta konserniohjauksesta, joissakin asioissa ollaan Suomessa pioneereja. Esimerkiksi esimiehetöntä ja itseohjautuvaa organisaatiota on Suomessa pilotoitu jo pari vuotta, mikä on herättänyt paljon kiinnostusta myös konsernitasolla.

Miten esimiehetön organisaatio toimii isossa talossa?

Esimiehetön toiminta on mahdollista niin pienessä kuin isossa organisaatiossa, kun rakenteet ovat kunnossa. Mahdollistava johtaminen esimerkiksi tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että tarjotaan työntekijöille mahdollisuus laajentaa omaa osaamista päätöksenteon ja vastuun kautta.

Perinteisestä ylhäältä alas johtamisesta on tultu pitkä matka on itseohjautuvaan toimintakulttuuriin.

Miten itseohjautuva organisaatio toimii?

Työskentelen Telian yritysasiakaspalvelussa, jossa meitä on yhteensä 70 henkilöä. Olemme työskennelleet esimiehettömässä organisaatiossa yli vuoden, ja tuen työntekijöiden ja tiimien kehitystä valmennusten, sparrailun ja coachingin keinoin. Tärkeää on, että tavoitteet ja yhteiset toimintatavat on selkeästi sovittu. Jokaisella on edellä mainituista henkilökohtainen vastuu, mutta myös tiimityöskentelyn rooli on avain menestymiselle. Työntekijöiden hyvinvointi ja kaupalliset tulokset ovat olleet muutoksen jälkeen erinomaiset.

”Työntekijöiden hyvinvointi ja kaupalliset tulokset ovat olleet muutoksen jälkeen erinomaiset.”

Oma tehtäväni on auttaa ihmisiä löytämään oikea rooli sekä työssä että elämässä – sen mikä on heille merkityksellistä ja mikä innostaa ja motivoi. Oppimisen tukeminen on tärkeää ja olemme yhdessä pohtineet mitä tulevaisuudessa odotetaan asiakaspalvelun ammattilaiselta. Kokeilukulttuuri on mahdollistanut meillä toimintatapojen kehittämisen ketterästi ilman raskasta hierarkiaa.

Tarjoat coachingia Telian työntekijöille – mitä se käytännössä tarkoittaa?

Coachaan työntekijöitä, jotka haluavat työstää omia tavoitteitaan ja ovat monella tapaa tienristeyksessä elämässään – miettivät uraan tai omaan (työ)hyvinvointiin liittyviä asioita. Hyvinvointi on selkeä haaste useimmille – teemat coachingissa vaihtelevat urapolun, arjen tasapainon, merkityksellisyyden ja itsetuntemuksen välillä. Autan asiakkaitani tunnistamaan mikä heille on tärkeää elämässä ja sen myötä priorisoimaan asioita.

”Perfektionismi ja velvollisuudentunne lisäävät stressiä ja vaikuttavat negatiivisesti jaksamiseen.”

Kun laitamme paukut itselle merkityksellisiin asioihin, siitä syntyy tasapainoisempi arki. Täydellisyys elämässä on epärealistista ja perfektionismi ja velvollisuudentunne lisäävät stressiä ja vaikuttavat negatiivisesti jaksamiseen. Coaching auttaa maksimoimaan oman potentiaalin käytön, selkeyttämään omat tavoitteet ja työskentelemään niitä kohti järjestelmällisesti.

Ihminen ja elämä ovat kokonaisuus, eikä työminää ole suositeltavaa erottaa vapaa-ajan minästä. Joskus elämä yllättää positiivisesti ja joskus negatiivisesti. Rakastuminen, lapsen syntyminen, kasvatus, läheisen sairastuminen tai kuolema kaikki ovat tapahtumia, jotka vievät työntekijän elämän eri tavalla raiteiltaan lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi. Nämä asiat tulee huomioida myös työssä. Tasapainoisen elämän reseptissä on kyse itsetuntemuksesta ja olemisen ja tekemisen balanssista ja tämän reseptin laatimiseen saa tukea coachingissa.


Seuraa Marikaa Twitterissä: @MarikaNikkinen

Oletko kiinnostunut Values/Purpose in Action valmennuksesta, coachingista tai itsensä johtamisesta organisaatiossa?  Ota yhteyttä Marikaan: marika@marikanikkinen.com

2018-07-03T07:41:54+00:00heinäkuu 3, 2018|Kategoriat: Artikkelit|Avainsanat: , , |

Tilaa johtajatarinat suoraan sähköpostiisi. Uutiskirjeen saat noin kerran viikossa, uusimmilla tarinoilla varustettuna.