Johtamista ihmisten kautta

Tarinan takana: Minna Cousins, Kaupallinen johtaja, Vaasan Oy 

Vaasanilla panostetaan vastuulliseen toimitusketjuun pellosta pöydälle. Minna kertoo näkemyksiä arvojohtamiseen ja siihen miten kaupallista intohimoa ohjataan. Miten suomalaisten suosikkileipää valmistavaa yritystä johdetaan?

Mitä mahdollistava johtaminen tarkoittaa Vaasanilla?

Johtamista ihmisten kautta. Sitä se ehdottomasti tarkoittaa.

Kaikki lähtee yrityksen arvoista. Avoimuus, dynaamisuus ja kokonaisvaltainen näkemys ovat arvoja, joiden mukaan pyrimme kaikessa toimimaan. Se että osaamme toimia johtoryhmässä arvojemme mukaan ja edelleen mahdollistaa sama kaikille työntekijöillemme, on keskiössä.

”Panostamme siihen, että ymmärrämme toisiamme ja olemme porukalla menossa samaan suuntaan.”

Jos tarkastellaan tuota ensimmäistä, eli johtoryhmän toimintaa, niin panostamme siihen, että ymmärrämme toisiamme ja olemme porukalla menossa samaan suuntaan. Esimerkiksi, jokin aika sitten vietimme kolme päivää johtoryhmän kesken miettien rooleja ja vastuita koko yrityksessä – kun roolit ja vastuut ovat kaikille selkeitä niin pystymme luottamaan siihen, että hommat hoituvat. Luottamus rakentuu teoista, mutta ehdottomasti myös selkeistä raameista missä tekoja suoritetaan.

”Esimiesportaan ei saa antaa muodostua pullonkaulaksi.”

Johtaminen on paljolti muutoksen läpivientiä. Muutos on jokapäiväistä ja sen sujuva integroiminen arkipäiviin on tärkeää. Siinä esimiesportaan ei saa antaa muodostua pullonkaulaksi vaan tietyn toiminnan, esimerkiksi juuri arvojen mukaisen toiminnan, on kuljettava läpi koko yrityksen. Johdon on helppoa omaksua arvot ja seuraava porras on suht helppoa saada mukaan, mutta haaste on se, miten sitten siitä seuraava porras saadaan mukaan – miten saadaan heidät uskomaan johdon näkemykseen.

Olet puhunut kaupallisesta intohimosta – miten sitä ohjataan?

Kaupallista intohimoamme tulee ehdottomasti ohjata kokonaisuutena. Monikanavainen ja monisuuntainen viestintä on elintärkeää, jotta kaikki ymmärtävät mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään. Tehtävämme on uudistaa koko leipomoteollisuuden arvoketjua, jotta rikas suomalainen leipäkulttuuri säilyy jatkossakin ja siinä onnistuaksemme meidän tulee tehdä töitä yhdessä ja kokonaisuutta katsoen.

”Meidän tulee luottaa toisiimme ja yhteiseen matkaamme, että tehdään oikeita asioita.”

Kun perinteisessä markkinoinnissa katsotaan volyymia, peittoa ja kustannusta vastasuoritteelle, ja näitä määritellään tavoitteeksi jo ennen kuin kokonaisuus on selvä, niin nykyään pitää tarkastella vaikuttavuutta laajemmin, kaikilla tasoilla. Tulee kokeilla ja arvioida, ja kokeilevassa kulttuurissa kaikki palautuu takaisin luottamukseen. Meidän tulee luottaa toisiimme ja yhteiseen matkaamme, että tehdään oikeita asioita.

Miten jatkuvaa muutosta johdetaan?

Ihmisten kautta johtaminen on ennen kaikkea asia joka pitää olla jokapäiväistä, mutta emme voi olettaa sen olevan ihmisissä sisäsyntyistä tai ettei sitä tarvitsisi tukea. Konsernissa olemme lanseeranneet erilaisia johtamisen työkaluja, jotka tukevat meitä arvolähtöisessä johtamisessa.

Meillä on esimerkiksi johtamisen kehitysohjelma -kokonaisuus, jossa on ohjeistettu yhteensä 21 johtamisen työkalua. Nämä työkalut ohjaavat käytännön työtämme, jotta strategia, toiminnan kulttuuri ja käytännön prosessit tukevat toisiaan ja mahdollistavat tulosten aikaansaamisen. Ohjeistus työkalujen käyttöön on esitetty kompaktissa ja helposti sisäistettävässä paketissa, että niitä on helppoa käsitellä eri tilanteissa ja ne tukevat jokaista esimiestä.

”Kasvokkain tieto välittyy parhaiten.”

Työkaluissa on ohjeita mm. henkilökohtaiseen kehittymiseen, parempaan vuoropuheluun ja osaamisen kehittämiseen. Ylimmän johdon tulee hallita kaikki 21 työkalua ja muiden esimiesten tulee käyttää tiettyä osaa työkaluista arjen johtamistehtävissään. Osa työkaluista vaatii enemmän syventymistä aiheeseen, mutta osa on ihan yksinkertaisia käytännön juttuja, kuten wa-ca-ma -ohje.

”Wa-ca-ma on yksinkertainen ohje meille jokaiselle vaalia kasvokkaisia kohtaamisia.”

Wa-ca-ma tarkoittaa walk-call-mail, eli aina ensin käsittele asia kasvokkain, jos se ei ole mahdollista niin soita ja vasta sitten toimita asia viestillä. Kasvokkain kohtaamisissa tieto välittyy kaikista parhaiten ja mahdolliset konfliktit pystytään minimoimaan. Sähköpostin välityksellä tapahtuu helposti väärinymmärryksiä ja saatetaan ajautua eri raiteille. Wa-ca-ma on yksinkertainen ohje meille jokaiselle vaalia kasvokkaisia kohtaamisia.

Miten tuette monikanavaista viestintää?

Meillä on erilaisia suomalaisia digiratkaisuja käytössämme, jotka mahdollistavat monikanavaista viestintää molempiin suuntiin. Haaste arkisessa toiminnassa ja muutosten läpiviennissä on se miten mahdollistaa tasa-arvoinen osallistuminen ja vielä nopealla aikataululla. Siinä digitaalisista työkaluista on paljon apua. Digi mahdollistaa ihmisille sekä avoimia että anonyymejä väyliä tuoda omia näkemyksiä ja ideoita esille, mikä tasavertaistaa ihmisiä.

”Videotallenteet toimivat hyvin normaalien etäyhteysvälineiden lisänä.”

Monikanavaista viestintää tuemme Dream Brokerin avulla. Kun esimerkiksi kenttämyynnin, markkinoinnin ja johtoryhmän kanssa teemme yhteistyötä eri puolilta Suomea, niin jaamme onnistumisia, ohjeistuksia ja palaverien tunnelmia videoiden välityksellä. Videotallenteet toimivat hyvin normaalien etäyhteysvälineiden lisänä. Videoimme myös kuukausi-infot, että tieto saavuttaisi heidätkin, jotka eivät pääse paikalle.

Hyödynnämme myös Innoduelia, jonka avulla saamme kaikkien äänen kuuluviin tasavertaisesti, nopeasti ja ilman ylimääräistä resurssointia. Käytämme Innoduelia myös johtoryhmän kesken, että saamme tärkeimmät kehitysaiheet priorisoitua nopeasti – crowdsourcaamme sen avulla muutaman minuutin keskenämme, että voimme jatkaa tavoitteellista keskustelua kaikkein tärkeimmistä asioista.

Arkikeskustelun lisäksi vietämme henkilöstön kesken muun muassa Vaasan-päiviä, kolmella eri paikkakunnalla. Näillä yhteisillä tapahtumilla haluamme alleviivata yhdessä tekemisen filosofiaamme.

Mistä innostut?

Oma innostuminen kasvaa onnistumisista ja onnistumista seuraa uusi innostuksen puuska. Kun itse innostuu, niin innostuu myös tiimi ja heidän tiiminsä.


Minnaa haastattelin jo jokin aika ennen Johtajatarinat -sivun syntyä. Hän on yksi niistä merkittävistä ja inspiroivista henkilöistä, joiden myötä itselleni syntyi halu oppia ja jakaa mahdollistavaa johtajuutta. Minnalle nöyrä kiitos luottamuksesta eri vaiheissa.

Seuraa Minnaa Twitterissä: @MinnaCousins

2018-05-15T07:33:15+00:00toukokuu 15, 2018|Kategoriat: Artikkelit|Avainsanat: , , |

Tilaa johtajatarinat suoraan sähköpostiisi. Uutiskirjeen saat noin kerran viikossa, uusimmilla tarinoilla varustettuna.